DRUKI I FORMULARZE

Emerytury, renty - ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Przyznanie emerytury

Przyznanie renty

Pozostałe świadczenia

 

Emerytury, renty - KRUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne druki składane do organów Krajowej Administracji Skarbowej. Każdy z tych formularzy możesz wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do właściwego organu podatkowego

  
     
  Ubezpieczenia
  
   
   
Świadczenia
  
   
   
Rehabilitacja
  

Formularze podatkowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne druki składane do organów Krajowej Administracji Skarbowej. Każdy z tych formularzy możesz wydrukować, wypełnić i w wersji papierowej złożyć do właściwego organu podatkowego

   
   
Podatek VAT
  
   
   
Podatek akcyzowy
  
   
   
Pełnomocnictwa
  
   
   
Pozostałe
  

Dostęp do usług administracji publicznej przez Internet - Portal www.obywatel.gov.pl

Na stronie  www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą, wyrobić dowód czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Image
© 2020 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM. Wszystkie prawa zastrzeżone.