Materiały związane z nieodpłatną pomocą prawną,

poradnictwem obywatelskim oraz mediacją

Karta informacyjna poradnictwa (wzór)
Karta pomocy (wzór)
Oświadczenia składane przez osoby uprawnione (wzory)
Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
© 2020 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM. Wszystkie prawa zastrzeżone.